Størrelsesguide

Her har vi satt sammen en guide som hjelper deg å velge riktig størrelse på flaggstang og flagg.

Flaggstørrelsen i denne tabellen gjelder hovedsakelig nasjonale flagg og regionale flagg. Men du kan også med fordel følge disse anbefalingene for bedriftsflagg, selv om logoflagg for bedrifter ofte lages i vertikalt format.

Hvilken høyde skal flaggstangen være?

Når du skal sette opp en flaggstang ved huset ditt, må du først vite hvor høyt huset er. For det er høyden på huset som avgjør hvor høy flaggstangen skal være. For at det skal se bra ut, må flaggstangen stikke opp et stykke over taket. En god rettesnor er at en tredjedel av flaggstangen skal være over takryggen. Så hvis huset ditt er 8 meter høyt, trenger du en flaggstang som er 12 meter lang. Se størrelsestabell nedenfor.

Hushøyde Høyde på flaggstangen
4 m 6 m
5 m 8 m
6 m 8 m
7 m 9 m
8 m 12 m
9 m 12 m
10 m 14 m
11 m 14 m
12 m 16 m

Hvilken størrelse skal flagget være?

For å velge riktig størrelse på flagget, må du først vite lengden på flaggstangen. For det er lengden på flaggstangen som avgjør hvilken størrelse flagget skal ha. Lengden på flagget skal være en fjerdedel av stangens lengde. En 12 meter høy flaggstang bør derfor ha et flagg som er 3 meter langt. Selv for vimpler er det lengden på flaggstangen som avgjør størrelsen. Se tabellen nedenfor for anbefalte flaggstørrelser.

Lengde flaggstang Lengde flagg Lengde vimpel
6 m 150 cm 200 cm
8 m 200 cm 300 cm
8 m 200 cm 300 cm
9 m 240 cm 300 cm
10 m 240 cm 300 cm
12 m 300 cm 400 cm
14 m 360 cm 500 cm
14 m 360 cm 500 cm
16 m 390 cm 500 cm